Oedeemtherapie Oosterhout

Oedeemtherapie bij SMTC Oosterhout

Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in weefsels
Er bestaan verschillende vormen van oedeem die ieder hun eigen manier van aanpak vragen. Bij de ene vorm van oedeem zal de nadruk meer liggen op de manuele lymfdrainage terwijl dat bij een andere vorm de compressie en de oefentherapie kan zijn.
De drie belangrijkste vormen van oedeem zijn:
- lymfoedeem: door beschadigd of een slecht functionerend lymfsysteem
- veneus oedeem: door onvoldoende capaciteit van het afvoerende bloedvatsysteem
- lipoedeem: door abnormale vetverdeling

Veel informatie over lymf- en lipoedeem kunt u vinden op www.lymfoedeem.nl

De oedeemtherapie kan uit een combinatie van de volgende behandelingen bestaan

Fascietechnieken
Fascia is een bindweefsel dat alle structuren in het lichaam omvat en verbindt. Door bijvoorbeeld een operatie, bestraling of een ongeval kunnen hierin verklevingen ontstaan. Met fascietechnieken worden deze verklevingen losgemaakt.

manuele lymfdrainage
Dit is een oppervlakkige milde en ontspannen massage waarbij het afvoerende lymfsysteem gestimuleerd wordt
lymftaping
Met een speciale tape kan de behandeling ondersteund worden en in sommige gevallen kan deze de compressie vervangen

compressie
Letterlijk het uitoefenen van druk, wordt bereikt door zwachtelen en meestal gevolgd door een therapeutisch elastische kous

lymfapress
M.b.v. dit apparaat kan extra vocht weg gepompt worden ter ondersteuning van de behandeling

oefentherapie
Goed kunnen bewegen is belangrijk voor het afvoeren van vocht. Soms is het nodig om bestaande bewegingsbeperkingen door bv. een operatie op te heffen of te verbeteren

uitleg en adviezen
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie NVFL. Voor meer info, zie www.nvfl.nl